Algemeen

Bij ons op Zorgboerderij de Bongerd
stal 1

Door de kleinschaligheid, is het mogelijk dat de deelnemers in het woonhuis van de boerderij kunnen verblijven. Men wordt opgenomen in het gezinsleven. Een eigen gezamenlijke verblijfsruimte voor de deelnemers is aanwezig. Een aantal belangrijke kenmerken van deze zorgboerderij staan centraal:

Elkaar helpen, zowel de gezinsleden als de deelnemers, groot en klein. Samen koffie/thee drinken, samen aan tafel eten. Respectvolle en positieve benadering. Structuur bieden. Veel plezier met elkaar. Rust en gemoedelijkheid. Luisteren naar elkaar. Iedereen mag leren op alle gebieden en binnen ieders mogelijkheden. Complimenten geven voor groei van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Warme aandacht en belangstelling voor elkaar.

Voor wie?

Bij ons zijn volwassenen met een beperking vanaf 18 jaar van harte welkom!

*Een verstandelijke beperking *Aandoeningen in het autistisch spectrum *ADHD *Niet aangeboren hersenletsel *Leerlingen van het speciaal onderwijs* psychische beperking behoren o.m. tot de mogelijkheden.

 

Overige Informatie

Via het lidmaatschap “Vereniging van zorgboeren Gelderland” delen we ervaringen met andere zorgboeren en houden we ook onze deskundigheid op peil. In klein verband komen we 1 keer per 2 maanden met een studiegroep bij elkaar, om kennis en ervaring uit te wisselen. Wij zijn in het bezit van een kwaliteitssysteem waar ook een Risico inventarisatierapport behoort. Het kwaliteitskeurmerk is behaald. Bij Univé is een aparte verzekering afgesloten voor zorgboerderijen. Klachtenprocedure is aanwezig.

Klachtenreglement

Ons klachtenreglement is hier te downloaden: Klachtenreglement.pdf

Zorgboerderij de Bongerd is lid van de coöperatie “Boer & Zorg”. Hiermee kunnen we zowel Zorg in Natura verlenen als mede zorg aan deelnemers met een Persoonsgebonden Budget.